Vybavení konstrukce

Pro konstrukci a následné programování CNC strojů se využívá 6 stanic vybavených softwarem VISI CAD. Konstrukce nástrojů se provádí kompletně ve 3D včetně elektrod, což umožňuje pružně reagovat na požadované změny během konstrukce i výroby při využití asociativity model – výkres – CNC program.

CAD přehled:

VISI CAD + Mould 6 pracovišť     .wkf, .x_t, .prt, .vda, .model, .iges

CAM přehled:

VISI Machining     3 pracoviště    Röders RMS6, Dialog 11, Heidenhein TNC 430
    
Kliknutím obrázek zvětšíte. Kliknutím obrázek zvětšíte


 Příklad obrábění:


Kliknutím obrázek zvětšíte Kliknutím obrázek zvětšíte