POLITIKA JAKOSTI

Snažíme se porozumět potřebám našich zákazníků, abychom mohli úspěšně plnit jejich požadavky.Našim cílem je všestranně spokojený zákazník, který se rád a s důvěrou vrací s novými zakázkami.

Vysoká odbornost a partnerský přístup k zákazníkovi je pro nás samozřejmostí při sjednávání zakázek, během konstrukce, ve výrobě i při zkoušení a dodávání výrobků.

Předpokladem kvality výrobků a produktivity je soustavné doplňování konstrukce i výroby moderními technologiemi.

Při spolupráci s dodavateli usilujeme o vybudování vzájemně prospěšných vztahů.

Na základě analýzy dostupných údajů a informací směřujeme k neustálému zlepšování celkové výkonnosti organizace i zlepšování výsledků naší práce. Při našich činnostech dodržujeme všechny právní požadavky.

Vedení společnosti zapojuje všechny její pracovníky do naplňování této politiky a dosahování stanovených cílů.


Jsme držiteli certifikátu ISO 9001 stejně jako naše mateřská firma v Německu

Certifikováni jsme byli mezinárodní společností MOODY International v roce 2002.

Do roku 2017 nás certifikovala společnost Intertek.