Kvalita

Kvalita

Držiteli certifikace kvality dle normy ISO 9001 jsme od roku 2002.

Stejně jako naše partnerská nástrojárna
ERMET GmbH v Německu.

Snažíme se porozumět potřebám našich zákazníků, abychom mohli úspěšně plnit jejich požadavky.

Naším cílem je všestranně spokojený zákazník, který se rád a s důvěrou vrací s novými zakázkami.

Vysoká odbornost a partnerský přístup k zákazníkovi je pro
nás samozřejmostí při sjednávání zakázek, během
konstrukce, ve výrobě i při zkoušení a dodávání výrobků.

Předpokladem kvality výrobků a produktivity je soustavné doplňování konstrukce i výroby moderními technologiemi.

Při spolupráci s dodavateli usilujeme o vybudování vzájemně prospěšných vztahů.

Na základě analýzy dostupných údajů a informací směřujeme k neustálému zlepšování celkové výkonnosti organizace i zlepšování výsledků naší práce.

Při našich činnostech dodržujeme všechny právní požadavky.

Vedení společnosti zapojuje všechny její pracovníky do naplňování této politiky a dosahování stanovených cílů.

Certifikáty kvality