Nástrojárna konstrukce

Konstrukce

Součástí nástrojárny ERMET-Bohemia je oddělení konstrukce, které zajistí propojení se zákazníkem zejména v technických
záležitostech při návrhu formy, během odlaďování formy a uvolňování výlisků do sériové výroby.

Na základě podkladů od zákazníka (3D model + 2D výkres dílu + technická specifikace) zajistí konstrukce kompletní návrh
formy a přenesení dokumentace do CAM a výroby.

Pro konstrukci a programování CNC strojů se využívá 6 stanic vybavených softwarem VISI CAD/CAM. Konstrukce nástrojů se
provádí kompletně ve 3D včetně elektrod, což umožňuje pružně reagovat na požadované změny během konstrukce i výroby
při využití asociativity model – výkres – CNC program.