Nástrojárna výroba

Nástrojárna výroba

Spektrum výroby vstřikovacích forem

Prototypové ocelové formy, pro požadavek vysoké kvality dílů a větších počtů vzorků

Formy s horkými vtokovými kanály, jehlové uzavírání pomocí pneumatiky, hydrauliky

Formy pro tlakové lítí kovů. Dle dokumentace dodané zákazníkem.

Třídeskové formy, vytáčecí formy, dvoukomponentní formy

Formy pro díly se zálisky, obstřikové formy

Formy pro zpracování Duroplastu

Rozměr forem může být do velikosti cca. 500 x 800 mm a hmotnosti 1500 kg

Kontrola kvality

Průběžná a koncová kontrola stavu vyráběných i korigovaných dílů je pro nás velmi důležitá, abychom mohli dosahovat co
nejvyšší kvality. Kvalita je kontrolována během výroby jak přímo na strojích při výrobě, tak i mezioperačně pomocí 3D
měřícího stroje Zeiss.

K vyráběným dílům jsme schopni vystavit měrové protokoly na základě tolerančních hodnot dle zakótovaných výkresů nebo
jako odchylky porovnání 3D modelů a skutečnosti.

Strojní vybavení

EDM erodování
Sodick AG40L
Sodick AG60L
HSC frézování
Röders RFM600
Röders RXP400
EDM drátové řezání
Charmilles 240SL
Charmilles HD8
Fanuc Robocut Alfa C400
CNC frézování
MAS Kovosvit FN20
MAS Kovosvit 2x FN32
MAS Kovosvit MCV 754 Quick
MAS Kovosvit MCV 754 Quick
Broušení
MAS Kovosvit BPH 320A
MAS Kovosvit 2x BPH 20NA
MAS Kovosvit 2Ud-750