Nástrojárna výroba 3

Nástrojárna výroba

Spektrum výroby vstřikovacích forem

Prototypové ocelové formy, pro požadavek vysoké kvality dílů a větších počtů vzorků

Formy s horkými vtokovými kanály, jehlové uzavírání pomocí pneumatiky, hydrauliky

Formy pro tlakové lítí kovů. Dle dokumentace dodané zákazníkem.

Třídeskové formy, vytáčecí formy, dvoukomponentní formy

Formy pro díly se zálisky, obstřikové formy

Formy pro zpracování Duroplastu

Rozměr forem může být do velikosti cca. 500 x 800 mm a hmotnosti 1500 kg

Kontrola kvality

Průběžná a koncová kontrola stavu vyráběných i korigovaných dílů je pro nás velmi důležitá, abychom mohli dosahovat co
nejvyšší kvality. Kvalita je kontrolována během výroby jak přímo na strojích při výrobě, tak i mezioperačně pomocí 3D
měřícího stroje Zeiss.

K vyráběným dílům jsme schopni vystavit měrové protokoly na základě tolerančních hodnot dle zakótovaných výkresů nebo
jako odchylky porovnání 3D modelů a skutečnosti.

Strojní vybavení

EDM erodování

 • Výrobce Sodick - Model AG40L
 • Výrobce Sodick - Model AG60L

HSC frézování

 • Výrobce Röders - Model RFM600
 • Výrobce Röders - Model RXP400

EDM drátové řezání

 • Výrobce Charmilles - Model 240SL
 • Výrobce Charmilles - Model HD8
 • VýrobceFanuc - Model Robocut Alfa C400

Broušení

 • Výrobce MAS Kovosvit - Model BPH 320A
 • Výrobce MAS Kovosvit - Model 2x BPH 20NA
 • Výrobce MAS Kovosvit - Model 2Ud-750

CNC frézování

 • Výrobce MAS Kovosvit - Model FN20
 • Výrobce MAS Kovosvit - Model 2x FN32
 • Výrobce MAS Kovosvit - Model MCV 754 Quick
 • Výrobce MAS Kovosvit - Model MCV 754 Quick